Creating solutions in collaboration Jaarverslag 2013

Christos Makropoulos nieuwe Chief Information Officer van KWR 

Onderzoek ‘urban hydroinformatics’ van start

15 oktober 2013BTO Onderzoek

Christos Makropoulos, Assistant Professor Hydroinformatics aan de National Technical University van Athene, wordt de nieuwe Chief Information Officer van KWR. In die functie houdt hij zich onder meer bezig met het vakgebied hydroinformatics, en dan met name met decision support systems in (urban) water management.

Makropoulos heeft vele publicaties op zijn naam staan op het gebied van integraal stedelijk waterbeheer. Hij heeft zin om aan de slag te gaan bij KWR, dat naar zijn mening een unieke positie inneemt in de watersector. “In de academische wereld hebben we veel modellen, maar geen data. Voor waterbedrijven geldt het omgekeerde. KWR vult dit gat en vormt zo een brug tussen wetenschap en praktijk.”

“Door datastromen te combineren kunnen we slimmere diensten ontwikkelen”

Kansen hydroinformatics in kaart brengen

Het werk van Makropoulus speelt zich af op het zich snel ontwikkelende vakgebied ‘urban hydroinformatics’, dat gaat over het effectief ontsluiten, modelleren en toepassen van informatie en kennis voor de watersector. Zijn eerste wapenfeit is het in kaart brengen van de kansen op het gebied van hydroinformatics binnen huidige en nieuwe KWR-projecten. Welke data worden verzameld door onderzoekers van KWR, hoe worden deze data verwerkt tot waardevolle informatie, en hoe wordt de informatie vervolgens weer verpakt in kennisproducten? Met de resultaten van het onderzoek kunnen KWR en de waterbedrijven nieuwe activiteiten ontplooien om meer waarde te halen uit de data waarover zij beschikken. Makropoulos: “Door datastromen te combineren, zoals de watervraag, het energiegebruik en sociale data, kunnen we slimmere diensten ontwikkelen en toewerken naar een duurzame watercyclus.”

© 2018 KWR Watercycle Research Institute

Tags
Bekijk alle tags
Contact
Zie ook
Big data 10 september 2013 Big data: experimenteren en onderzoeken Producten die watergerelateerd energiegebruik kunnen reduceren 28 maart 2013 Waterbedrijven kunnen adviseren over watergerelateerd energieverbruik
Iets heel anders
Detail van proefopstelling in het laboratorium 16 december 2013 Invloed van WKO op grondwaterkwaliteit Alle deelnemers aan het project Solutions 29 oktober 2013 Oplossingen voor huidige en toekomstige chemische stoffen in water

open