Creating solutions in collaboration Jaarverslag 2013

 

CEO-conferentie in Istanbul

11 april 2013BTO Netwerken

De Turkse stad Istanbul vormt het decor voor de CEO-conferentie die KWR elke 2 jaar voor de Nederlandse en Vlaamse watersector organiseert. Met bewondering slaan de directeuren de ontwikkelingen gade. De Turkse waterwereld blijkt volop in beweging.

“We moeten Turkije blijven volgen, want de ontwikkelingen gaan er snel.”

Om het jaar organiseert KWR een conferentie voor Chief Executive Officers (CEO’s) uit de Nederlandse en Vlaamse watersector. Het doel is om de horizon te verbreden en te leren van ontwikkelingen in de watersector van andere landen. De conferentie leert de deelnemers niet alleen van alles over watermanagement, maar ook over netwerken. Daarnaast is het mogelijk om nieuwe samenwerkingsverbanden aan te gaan. In 2009 bezocht het gezelschap het Verenigd Koninkrijk, in 2011 Estland. Nu is Turkije het gastland. Het programma bevat een serie lezingen en discussies over de Nederlandse en de Turkse watersector en excursies. Een van de presentaties gaat over de Nederlandse Topconsortia voor Kennis en Innovatie, en TKI Watertechnologie in het bijzonder.

Sterk in ontwikkeling

Directeur Wim van Vierssen van KWR ziet in Turkije een ambitieuze partner met zelfvertrouwen en groeipotentie. Er liggen kansen, de technologie op het gebied van waterbehandeling lijkt hem bijvoorbeeld “eerder degelijk dan geraffineerd”. Tegelijkertijd valt het hem op dat Turkije internationale cursussen geeft en daarmee “een regionale regierol” heeft. Samengevat is zijn conclusie: “Ze zitten nog niet op ons te wachten, maar we moeten Turkije wel volgen, want de ontwikkelingen gaan er snel.”  Martien den Blanken, directeur van PWN, deelt de waarneming van Van Vierssen: “De Turken tonen zich goede bouwers van zeer grote installaties, die echter weinig raffinement bevatten. Het lijkt erop dat het nu hun eerste prioriteit is om alle inwoners van Istanbul van water te voorzien. Bij de volgende stap, om de kwaliteit verder te verbeteren, zouden ze baat kunnen hebben bij Nederlandse kennis.” De volgende CEO-conferentie vindt plaats in 2015.

De delegatie van het CEO-bezoek

De delegatie van de CEO-conferentie

© 2018 KWR Watercycle Research Institute

Tags
Bekijk alle tags
Contact
Zie ook
Zicht op Budapest, Hongarije 21 maart 2013 Vanuit netwerken gezamenlijk onderzoek doen 16 januari 2013 Bedrijfstakonderzoek: enthousiaste en betrokken samenwerking
Iets heel anders
20 oktober 2013 'Betrouwbaarheid en vertrouwen' Schematisering ondergrondse waterberging, gebruikmakend van hemelwater als bron van zoet water. 21 februari 2013 Zoetwaterbellen in zout grondwater

open