Creating solutions in collaboration Jaarverslag 2013

Kennisagenda schaliegas voor drinkwaterbedrijven 

‘Betrouwbaarheid en vertrouwen’

20 oktober 2013BTO

Binnen het ‘verkennend onderzoek’ van het Bedrijfstakonderzoek (BTO) ontwikkelt KWR een multidisciplinair project ‘Drinkwater en Schaliegas’. Het opstellen van een kennisagenda met de waterbedrijven is daarvoor een eerste stap.

Om de waterbedrijven en hun koepelorganisatie Vewin zo goed mogelijk te ondersteunen, inventariseert KWR de vragen over schaliegaswinning van de waterbedrijven en bundelt deze in een kennisagenda voor nader onderzoek. “De kennisagenda moet waterbedrijven en Vewin helpen bij besluitvorming en deelname aan politieke, beleidsmatige en maatschappelijke discussies,” zegt Mariëlle van der Zouwen, manager van de kennisgroep Kennismanagement van KWR. “Ook kunnen ze zich hiermee beter voorbereiden op mogelijke proefboringen naar schaliegas. Als ze er komen, dan is het belangrijk dat de drinkwatersector een programma van eisen kan meegeven voor de proefboring, om het grondwater optimaal te beschermen.”

Betrouwbaarheid

Het BTO-vervolgonderzoek naar schaliegas heeft een technische en een sociaal-wetenschappelijke component. Van der Zouwen: “Binnen de technische component onderzoeken we hoe de betrouwbaarheid van de bronnen voor drinkwater gegarandeerd kan blijven. Daarbij besteden we aandacht aan eventuele bedreigingen voor het drinkwater in het proces van schaliegaswinning. Denk aan het lekken van chemicaliën, maar ook aan eventuele thermische effecten van de boringen op het drinkwater.”

“Het vertrouwen in water is nu terecht hoog en dat wil de drinkwatersector uiteraard behouden”

Vertrouwen

Het sociaal-wetenschappelijk onderzoek besteedt aandacht aan het vertrouwen in drinkwater en waterbedrijven: hoe beoordeelt het publiek de veiligheidsrisico’s? In dat deel van het onderzoek staat centraal in hoeverre drinkwater en waterbedrijven vertrouwen krijgen en behouden. Van der Zouwen: “Het vertrouwen is nu terecht hoog en dat wil de drinkwatersector uiteraard behouden. Voorbeelden uit de politiek en de voedingsindustrie leren ons dat het consumentenvertrouwen geen vanzelfsprekendheid is: het kan ook plotseling snel dalen. Het is daarom belangrijk hoe je opereert en communiceert. We kijken onder meer naar lessen die we kunnen trekken uit ervaringen in het buitenland.”

SchaliegasboringinUSA

© 2018 KWR Watercycle Research Institute

Tags
Bekijk alle tags
Contact
Zie ook
Schematische weergave van schaliegaswinning. Bij het boren en opslag/transport van vervuild water kunnen technische en menselijke fouten optreden, met gevolgen voor de kwaliteit van het grondwater. 10 juli 2013 Diepgravend onderzoek naar schaliegaswinning
Iets heel anders
15 oktober 2013 Onderzoek ‘urban hydroinformatics’ van start Ralph Beuken bij werkzaamheden van waterbedrijf Dunea 08 maart 2013 Asset management: theorie en praktijk verbonden

open