Creating solutions in collaboration Jaarverslag 2013

Kosteneffectieve antwoorden en bruikbare oplossingen 

Bedrijfstakonderzoek: enthousiaste en betrokken samenwerking

16 januari 2013BTO

KWR helpt de waterbedrijven via het Bedrijfstakonderzoek (BTO) al tientallen jaren om hun onderzoeksvragen (kosten)effectief te beantwoorden en wetenschappelijke antwoorden om te zetten in bruikbare oplossingen. Die oplossingen moeten toepasbaar zijn in de gehele praktijk van de drinkwatervoorziening, van bescherming en gebruik van drinkwaterbronnen tot waterbehandelingsmethoden en distributie en van gebiedsprocessen tot duurzaamheid, energie, hergebruik en de wensen van de klant. KWR is hoofduitvoerder en coördinator van het BTO, dat in de loop van 2012 is vernieuwd.

Goed gedefinieerde projecten, van collectief tot één op één

Begin 2013 gaat de nieuwe aansturing en organisatie van het onderzoeksprogramma van start. Managers en deskundigen van de waterbedrijven zijn nauwer betrokken bij de aansturing en begeleiding van het BTO. Co-makership is een belangrijke pijler onder het BTO: omdat deskundigen van waterbedrijven en KWR sámen nieuwe kennis ontwikkelen, vinden onderzoeksopbrengsten gemakkelijker hun weg naar praktijktoepassing.

Het Bedrijfstakonderzoek 2013-2017 bestaat nu uit 4 componenten:

  1. Thematisch onderzoek omvat het collectieve onderzoek voor alle waterbedrijven en Vewin, verdeeld over 10 thema’s
  2. Speerpuntonderzoek is onderzoek voor één of enkele waterbedrijven, bijvoorbeeld om de ontwikkeling te versnellen van specifieke onderzoeksonderwerpen of technologie.
  3. Verkennend onderzoek vindt plaats op initiatief van KWR en helpt het Bedrijfstakonderzoek zich te oriënteren op nieuwe ontwikkelingen en zienswijzen en richting te geven aan innovatie.
  4. Organiseren en Verbinden omvat de programmering, aansturing en coördinatie van het Bedrijfstakonderzoek en verzorgt de communicatie tussen de BTO-deelnemers en met de watersector en de (internationale) kenniswereld.

Vier KWR themas

Deze nieuwe structuur stimuleert onderzoeksmanagers bij de waterbedrijven en onderzoekers van KWR om scherp te kiezen wáár én hóe onderzoeksinspanningen worden ingezet. Dat kan in het Speerpuntonderzoek, met één op één aansturing, specifiek voor één waterbedrijf. Maar ook in collectief aangestuurde onderzoeksprojecten binnen de 10 collectieve thema’s, die worden aangestuurd door themagroepen.

Onderzoek is per definitie iets van de lange adem. Het kost tijd. Tegelijkertijd willen onderzoeksmanagers en onderzoekers graag snel resultaat zien. Het BTO vindt de balans tussen de korte en lange termijn.

Betrokken en enthousiast

De samenwerking binnen die themagroepen pakt positief uit: de groepen bestaan uit enthousiaste en betrokken mensen, die bereid zijn samen te werken en mee te denken. Ze zijn inhoudelijk goed op de hoogte van wat er speelt. De themagroepen sturen het onderzoek aan langs korte lijnen en nemen snel beslissingen. De mensen die er aan tafel zitten, hebben daarvoor de juiste beslissingsbevoegdheid.

Breed, internationaal netwerk

Het BTO biedt KWR en daarmee de waterbedrijven een solide basis om samenwerking in onderzoek aan te gaan. KWR-onderzoekers zijn gekoppeld aan universiteiten, van hoogleraren tot AIO’s, en mobiliseren zo ook universitaire kennis voor de sector. Tegelijkertijd hebben onderzoekers van KWR een breed netwerk binnen de watersector, zodat KWR functioneert als spin in een omvangrijk web. Dit maakt het bijvoorbeeld mogelijk onderzoeksthema’s binnen het BTO te koppelen aan nationale initiatieven, zoals NanoNextNL, Kennis voor Klimaat en TKI Watertechnologie. Ook wordt binnen het BTO samengewerkt aan grote Europese onderzoeksprojecten , waarmee een groot internationaal kennisnetwerk wordt ontsloten.

© 2018 KWR Watercycle Research Institute

Tags
Bekijk alle tags
Contact
Zie ook
Big data 10 september 2013 Big data: experimenteren en onderzoeken Sixteen tools 05 september 2013 Het merk Watershare® groeit
Iets heel anders
De druppelaars simuleren een regenbui 15 maart 2013 Kunstmatige regenbuien laten zien hoe grondlagen water reinigen 07 december 2013 KWB en eindgebruikers aan de slag met Watershare®-tools

open