Creating solutions in collaboration Jaarverslag 2013

 

Asset management: theorie en praktijk verbonden

8 maart 2013BTO Onderzoek
Ralph Beuken bij werkzaamheden van waterbedrijf Dunea

Ralph Beuken bij werkzaamheden van waterbedrijf Dunea

Op het gebied van infrastructuur en asset management heeft KWR inmiddels een goede naam opgebouwd. Zowel in theorie als praktijk levert het werken aan kennisopbouw voor asset management in 2013 veel op.

Binnen het bedrijfstakonderzoek (BTO) is een van de themagroepen gewijd aan asset management. Themacoördinator Ralph Beuken kijkt tevreden terug op de behaald resultaten en de samenwerking: “Er zijn mooie concrete producten opgeleverd, waaraan veel partijen hebben bijgedragen. Ik denk dan bijvoorbeeld aan het werk rondom de inspectie van asbestcementleidingen met geluid (‘echopulse’) en het portaal ‘Leidingmaterialen en inspectietechnieken’, dat een compleet overzicht geeft van technieken, ervaringen en ontwikkelingen.”

Hulp bij praktische problemen

Naast het onderzoek voor de hele bedrijfstak wordt KWR ook door individuele bedrijven ingezet om aan ‘waarheidsvinding’ te doen: hoe is een probleem ontstaan en hoe kan het voorkomen worden? Twee voorbeelden zijn een leidingbreuk onder de zeebodem, en de groei van het koloniegetal – het aantal  levensvatbare micro-organismen in een gegeven watervolume – in een zojuist gerenoveerd pompstation.

Internationale ontwikkelingen

Internationaal is het denken over en de ervaring met asset management terug te vinden in Watershare®, het internationale platform voor kennisdeling, waar 5 van de 16 tools te maken hebben met het ontwerpen, monitoren of verbeteren van de infrastructuur. Ook vindt steeds meer onderzoek plaats in Europees verband, zoals in het nieuwe project SmartWater4Europe.

© 2018 KWR Watercycle Research Institute

Tags
Bekijk alle tags
Contact
Zie ook
Akoestische meting door Echologics. Bij punt 0 wordt een geluid geproduceerd, dat wordt opgevangen bij de punten 1 en 2. Verschillen in het geluidsspectrum van 1 en 2 geven informatie over de gemiddelde stijfheid en dus de conditie het stuk buis L tussen 1 en 2. (bron: Echologics). 20 mei 2013 Goedkopere leidinginspectie kan waterbedrijven miljoenen besparen Na het afslijten van de onderzijde ontstaat een lek in de zinker. 27 juni 2013 Leidingbreuk op de zeebodem
Iets heel anders
16 april 2013 De intelligente drinkwatervoorziening van de toekomst 30 november 2013 Perfluorverbindingen vragen nieuwe zuiveringsmethoden drinkwater
Wetenschappelijke publicaties
16/07/2013
Quantitative non-destructive evaluation of push-fit joints


open